پورشه ۹۱۱ در سیمان خیس گیر کرد

یک دستگاه پورشه ۹۱۱ حین عبور از بلوار مارینا در سان فرانسیسکو در سیمان خیس گیر کرد.

راننده پورشه ۹۱۱ که قصد داشت برای رسیدن به مقصد یک راه میانبر را امتحان کند، برای رسیدن به مقصد مستقیما به سمت بتن مرطوب، راند.

راننده در بتنی که به نظر خشک شده می آمد گیر کرد، ماشین خاموش و راننده بیچاره در ماشین حبس شد!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.