عکسهای رژه موتورهای سنگین برای دهه فجر

رژه موتورهای سنگین در 12 بهمن (1)

تصاویر رژه موتورهای سنگین برای ۱۲ بهمن

رژه موتورهای سنگین در 12 بهمن (2) رژه موتورهای سنگین در 12 بهمن (3) رژه موتورهای سنگین در 12 بهمن (4) رژه موتورهای سنگین در 12 بهمن (5) رژه موتورهای سنگین در 12 بهمن (6) رژه موتورهای سنگین در 12 بهمن (7) رژه موتورهای سنگین در 12 بهمن (8) رژه موتورهای سنگین در 12 بهمن (9) رژه موتورهای سنگین در 12 بهمن (10) رژه موتورهای سنگین در 12 بهمن (11) رژه موتورهای سنگین در 12 بهمن (12) رژه موتورهای سنگین در 12 بهمن (13)

عکس موتورهای سنگین

تصویر رژه موتورها برای ۱۲ بهمن

منبع : خبرگزاری فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.