عکسهای تماشاگران در بازی استقلال و پرسپولیس

تماشاچیان دربی (1)

تصاویر تماشاچیان بازی پرسپولیس و استقلال در دربی تهران

تماشاچیان دربی (2) تماشاچیان دربی (3) تماشاچیان دربی (4) تماشاچیان دربی (5) تماشاچیان دربی (6) تماشاچیان دربی (7) تماشاچیان دربی (8) تماشاچیان دربی (9) تماشاچیان دربی (10) تماشاچیان دربی (11) تماشاگران بازی استقلال و پرسپولیس (1) تماشاگران بازی استقلال و پرسپولیس (2) تماشاگران بازی استقلال و پرسپولیس (3) تماشاگران بازی استقلال و پرسپولیس (4) تماشاگران بازی استقلال و پرسپولیس (5) تماشاگران بازی استقلال و پرسپولیس (6) تماشاگران بازی استقلال و پرسپولیس (7) تماشاگران بازی استقلال و پرسپولیس (8) تماشاگران بازی استقلال و پرسپولیس (9) تماشاگران بازی استقلال و پرسپولیس (10) تماشاگران بازی استقلال و پرسپولیس (11) تماشاگران دربی ایران (1) تماشاگران دربی ایران (2)

عکس تماشاگران بازی پرسپولیس و استقلال

تصاویر تماشاچیان بازی استقلال و پرسپولیس

منبع : خبرگزاری مهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.