عکسهای بیهوشی بازیکنان پرسپولیس بعد بازی با سپاهان

بازیکنان پرسپولیس برای دقایقی، در بازی با سپاهان بیهوش شدند.

بازیکنان پرسپولیس برای دقایقی، در بازی با سپاهان بی هوش شدند. آنها نمی دانند چه اتفاقی افتاده که مسموم شده اند. نقی زاده،محمد نوری،مهدوی کیا و نیلسون بازیکنانی بودند که حتی برای دقایقی بی هوش شدند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.