دوچرخه های جالب نامرئی

مجموعه ای از عکس های دستکاری شده عکس ژائو هاسن، هنرمند با استعداد ایجاد شده است که مردم را سوار بر دوچرخه های نامرئی در اطراف شهر نشان می دهد.

مانند این است که این افراد در هوا معلق هستند و فقط سایه ای از دوچرخه ی آن ها دیده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.