خانه​هایی در دل خاک

 

مردم روی زمین بعضی اوقات به دلایل خاص آب و هوایی و شرایط جوی خانه های خود را در زیر زمین یا در دل کوه و صخره و خاک می ساختند.
۲۴: خانه های زیرزمینی همیشه یکی از راهکارهای بشر در شرایط جوی مختلف بوده است.

مردم روی زمین بعضی اوقات به دلایل خاص آب و هوایی و شرایط جوی خانه های خود را در زیر زمین یا در دل کوه و صخره و خاک می ساختند.

این خانه ها بر اساس فرهنگ و آداب و رسوم مختلف مردمان جهان تفاوتهای قابل توجهی از نظر شکل و اندازه دارد.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.