تصاویر گرگهای ایرانی

مرتضی اسلامی ر با بیان این مطلب افزود: در ایران یک گونه گرگ زیست می کند که پراکنش وسیعی در بخش های گسترده ای از سطح کشور دارد. این گونه کمتر در ایران مورد مطالعه قرار گرفته و نخستین پژوهش علمی درباره این گونه از سال ۱۳۸۶ در پناهگاه حیات وحش قمیشلو در اصفهان که یکی از مهمترین زیستگاه های این گونه در کشور محسوب می گردد، انجام شده است.

وی با بیان اینکه زندگی گروهی و ساختار جمعیتی یکی از ابعاد مهم بوم ‌شناختی گرگ‌ها محسوب می شود اظهار داشت: این گونه عمدتا در اروپا و آمریکای شمالی مورد بررسی قرار گرفته است، لیکن کمتر در مناطق خشک آسیا مطالعه شده است.

به گفته اسلامی براساس یافته های پژوهشی که به صورت مشترک توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی، پژوهشکده علوم محیطی و اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان در این منطقه صورت گرفت، بزرگی دسته‌های گرگ در فصول مختلف عموما پیرامون ۲ دسته است که تفاوت معنی داری بین اندازه گروه‌ها در فصول مختلف و حاشیه و مرکز منطقه دیده نشده است.

مدیر انجمن یوزپلنگ ایرانی تصریح کرد: گروه‌های گرگ در قمیشلو یکی از کوچک‌ترین اندازه‌های ثبت شده در دنیارا دارند  که به نظر می رسد به دلیل کوچک بودن اندازه طعمه‌های آن در این منطقه نسبت به سایر مناطق حوزه انتشار آن است.

وی یادآور شد: گرگ‌ها موجوداتی اجتماعی هستند که اندازه دسته‌ها ی آنها معمولا با اندازه طعمه و قابلیت دسترسی آنها ارتباط دارد درعین حال، ساختار هر گله گرگ تحت تأثیر بهره‌برداری انسان از جمعیت‌ آنها نیز قرار دارد.

به اعتقاد اسلامی، عوامل انسانی از قبیل شکار مستقیم و تصادفات جاده‌ای از علل مهم تلفات گرگ در قمیشلو است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.