بنای مارپیچ در شانگهای چین

این طرح با الهام از تاب بدن اژدها که نقش مهمی در فرهنگ چینی ها دارد، طراحی شده است و از طرف دیگر این شبیه به یدن مار هم می باشد و در واقع بنایی است که قرار است در شانگهای چین ایجاد شود و شامل یک رودخانه مصنوعی و پارکی بسیار زیبا بدور آن می باشد. ساختار مارپیچ Sity در نقاط مختلفی با زمین برخورد کرده است و در واقع در همین نقاط است که فشار این ساختار کنترل می شود. این ساختار همچنین به مناطق مختلف شانگهای از طریق یک خط مترو، کشتی های مخصوص در رودخانه و شبکه ای از جاده ها متصل است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.