بایگانی برچسب: s

عکسهای قدیمی مرتضی پاشایی

عکسهای دیده نشده از مرحوم مرتضی پاشایی

تصاویر قدیمی مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی قدیمی (16)

ادامه خواندن عکسهای قدیمی مرتضی پاشایی

عکسهایی از مرتضی پاشایی

عکسهای مرتضی پاشایی

تصاویر جدید مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی 93 (1)

ادامه خواندن عکسهایی از مرتضی پاشایی

به یاد مرتضی پاشایی

عکسهای تجمع مردم برای مرتضی پاشایی

تصاویر طرفداران مرتضی پاشایی

یاد مرتضی پاشایی (1)

ادامه خواندن به یاد مرتضی پاشایی

عکسهای مرتضی پاشایی در بیمارستان

عکس مرتضی پاشایی در بیمارستان

تصاویر مرتضی پاشایی روی تخت بیمارستان

مرتضی پاشایی در بیمارستان (1)

ادامه خواندن عکسهای مرتضی پاشایی در بیمارستان