بایگانی دسته: علمی

عکسهای فرود انسان بر کره ماه

عکسهای انسان روی کره ماه

تصاویر آدم در کره ماه

انسان روی ماه (26)

ادامه خواندن عکسهای فرود انسان بر کره ماه

عکسهای پیوند دست در ایران

عکس پیوند دست در ایران (1)

عکسهای پیوند دست در کشور ایران

ادامه خواندن عکسهای پیوند دست در ایران

عکسهای پرتاب کاوشگر پیشگام حامل موجود زنده به فضا

کاوشگر پیشگام (1)

عکسهای پرتاب کاوشگر ایرانی  پیشگام حامل موجود زنده به فضا

ادامه خواندن عکسهای پرتاب کاوشگر پیشگام حامل موجود زنده به فضا

با این کفش روی آب راه بروید + تصاویر

ادامه خواندن با این کفش روی آب راه بروید + تصاویر

عکسهای دیدنی از ۱۰کشف برتر ۲۰۱۲

تصاویر مردی که سریع تر از سرعت صوت است

ادامه خواندن تصاویر مردی که سریع تر از سرعت صوت است

تصاویر فوق العاده دیدنی از صدا

ادامه خواندن تصاویر فوق العاده دیدنی از صدا

عکسهای روبات مریخ نورد ناسا

ادامه خواندن عکسهای روبات مریخ نورد ناسا

بهترین تصاویر پزشکی ۲۰۱۲

ادامه خواندن بهترین تصاویر پزشکی ۲۰۱۲