بایگانی دسته: جشنواره ها

ویراژ خانمها

ادامه خواندن ویراژ خانمها

تصاویر پیش فروش بلیط جشنواره فیلم فجر

ادامه خواندن تصاویر پیش فروش بلیط جشنواره فیلم فجر

رونمایی از پوستر های جشنواره فیلم فجر

ادامه خواندن رونمایی از پوستر های جشنواره فیلم فجر

فرهادی و معادی پس از دریافت گلدن گلوب

ادامه خواندن فرهادی و معادی پس از دریافت گلدن گلوب

جشنواره یخ نوردی در شمشک

ادامه خواندن جشنواره یخ نوردی در شمشک