بایگانی دسته: برج

افتتاحیه دومین برج بلند ایران در گرگان

ادامه خواندن افتتاحیه دومین برج بلند ایران در گرگان

مرکز تجارت جهانی ، بلند ترین ساختمان نیویورک

ادامه خواندن مرکز تجارت جهانی ، بلند ترین ساختمان نیویورک

عکس هایی از بلندترین برج دنیا

ادامه خواندن عکس هایی از بلندترین برج دنیا