بایگانی دسته: جام جهانی

عکسهای جشن قهرمانی آلمان جام جهانی ۲۰۱۴

عکس جشن قهرمانی آلمان جام جهانی ۲۰۱۴

تصاویر جشن قهرمانی آلمان جام جهانی برزیل

جشن قهرمانی آلمان (10)

ادامه خواندن عکسهای جشن قهرمانی آلمان جام جهانی ۲۰۱۴

عکسهای بازی آلمان و آرژانتین جام جهانی ۲۰۱۴

عکسهای بازی آلمان و آرژانتین جام جهانی ۲۰۱۴

تصاویر جام جهانی ۲۰۱۴ بازی آلمان و آرژانتین

بازی آلمان و آرژانتین (1)

ادامه خواندن عکسهای بازی آلمان و آرژانتین جام جهانی ۲۰۱۴

عکسهای فینال جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل

عکسهای فینال جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل

تصاویر فینال جام جهانی ۲۰۱۴

فینال جام جهانی 2014 (20)

ادامه خواندن عکسهای فینال جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل

عکسهای بازی برزیل و هلند جام جهانی ۲۰۱۴

عکسهای بازی برزیل و هلند جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل

تصاویر بازی رده بندی جام جهانی ۲۰۱۴

برزیل و هلند (1)

ادامه خواندن عکسهای بازی برزیل و هلند جام جهانی ۲۰۱۴

عکسهای بازی آرژانتین و هلند جام جهانی ۲۰۱۴

بازی آرژانتین و هلند جام جهانی ۲۰۱۴

تصاویر بازی آرژانتین و هلند جام جهانی برزیل

آرژانتین و هلند (26)

ادامه خواندن عکسهای بازی آرژانتین و هلند جام جهانی ۲۰۱۴

عکسهای بازی برزیل و آلمان جام جهانی ۲۰۱۴

عکسهای بازی آلمان و برزیل جام جهانی ۲۰۱۴

تصاویر بازی المان و برزیل جام جهانی برزیل

بازی برزیل و آلمان (10) ادامه خواندن عکسهای بازی برزیل و آلمان جام جهانی ۲۰۱۴

عکسهای بازی آرژانتین و بلژیک جام جهانی ۲۰۱۴

عکسهای بازی آرژانتین و بلژیک جام جهانی برزیل

تصاویر بازی آرژانتین و بلژیک جام جهانی ۲۰۱۴

آرژانتین و بلژیک (1)

ادامه خواندن عکسهای بازی آرژانتین و بلژیک جام جهانی ۲۰۱۴

گالری عکسهای جام جهانی ۲۰۱۴

عکسهای بازی آرژانتین و سوئیس جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل

تصاویر بازی بلژیک و آمریکا جام جهانی برزیل

گالری عکسهای جام جهانی 2014 (17)

ادامه خواندن گالری عکسهای جام جهانی ۲۰۱۴

بازی آلمان و الجزایر جام جهانی ۲۰۱۴

عکسهای بازی آلمان و الجزایر جام جهانی ۲۰۱۴

تصاویر بازی آلمان و الجزایر

آلمان و الجزایر (2)

ادامه خواندن بازی آلمان و الجزایر جام جهانی ۲۰۱۴

بازی نیجریه و فرانسه جام جهانی ۲۰۱۴

عکسهای بازی نیجریه و فرانسه

تصاویر بازی نیجریه و فرانسه جام جهانی ۲۰۱۴

فرانسه و نیجریه (3)

ادامه خواندن بازی نیجریه و فرانسه جام جهانی ۲۰۱۴