عکسهای پرتاب کاوشگر پیشگام حامل موجود زنده به فضا

کاوشگر پیشگام (1)

عکسهای پرتاب کاوشگر ایرانی  پیشگام حامل موجود زنده به فضا

کاوشگر پیشگام (2) کاوشگر پیشگام (3) کاوشگر پیشگام (4) کاوشگر پیشگام (5) کاوشگر پیشگام (6) کاوشگر پیشگام (7) کاوشگر پیشگام (8) کاوشگر پیشگام (9) کاوشگر پیشگام (10) کاوشگر پیشگام (11) کاوشگر پیشگام (12) کاوشگر پیشگام (13)

عکسهای کاوشگر پیشگام

تصاویر کاوشگر ایرانی حامل موجود زنده

منبع : خبرگزاری مهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.